Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení
  2. Vymezení pojmů
  3. Objednávka, uzavření Smlouvy
  4. Platební a dodací podmínky
  5. Odpovědnost za vady a za ÚJMU
  6. Reklamace (reklamační řád)
  7. Ukončení Smlouvy
  8. Ochrana osobních údajů a soukromí
  9. Další práva a povinnosti
  10. Závěrečná ustanovení

 

Datum poslední aktualizace: 18. března 2020.

 

Příloha č. 1 - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Tento formulář vyplňte a pošlete jej Prodávajícímu zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy.)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

ELETUR s.r.o. – Ing. Václav Turek

Dolní Lukavice 107, 334 01 Přeštice

email: info@eletur.cz

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:


…………………………………………………………………

Podpis spotřebitele/spotřebitelů(*)

(Pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

symbol pro zpětný odběr elektozařízení

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Obvyklá pracovní doba je PO-ÚT-ČT-PÁ: 7:00 - 12:00.